Sorteig d'hivern al mercat

Funcionament de la campanya

Les persones que comprin entre el 28 de gener i el 18 de febrer (ambdós inclosos) al mercat setmanal, i facin una compra mínima de 3 €, se’ls donarà una butlleta numerada per participar en el sorteig d'una panera valorada en 250 euros.

Podran participar en el sorteig, totes aquelles persones majors d'edat que hagin fet una compra en una parada del mercat setmanal de dissabtes per un valor mínim de 3 euros.

Per cada compra d'aquest import l'empresa lliurarà una butlleta per poder participar en el sorteig (fer una compra superior a 3 euros no implica tenir més butlletes per la mateixa compra). És imprescindible conservar el tiquet original de compra i conservar el número de loteria.

Per poder accedir al premi, la butlleta guanyadora haurà d’anar acompanyada del tiquet de compra.

Les persones que treballen en una parada participant en la campanya, no poden participar amb butlletes obtingudes per compres dutes a terme en el seu propi establiment.

Només es podrà entregar una única butlleta de loteria per cada tiquet de compra.

Sorteig

Les butlletes premiades seran les que coincideixen les seves últimes tres xifres amb el primer i segon premi de la loteria Nacional de Nadal del 23 de febrer de 2023.

L’entrega del lot de Nadal es farà a les dependències municipals de l’àrea de Promoció Econòmica amb l’aportació prèvia del número premiat i el justificant de la compra efectuada.

Òrgan instructor

La instrucció del procediment correspondrà, en tot cas, a l’àrea de Promoció Econòmica.

 

 Sorteig dhivern al mercat post instagram