Jardiner/a

Codi oferta
24
Experiència
Valorable experiència previa.
Idiomes
Català, Castellà
Data prevista inici
22-02-2023
Vehicle propi
Si
Tipus de contracte
Jornada completa
Sou brut mensual
No disponible
Horari
Matí
Municipi centre de treball
Santa Cristina d'Aro
Requisits sol·licitats
Disposar de vehicle propi.
Descripció del lloc (Funcions)
Tasques pròpies de jardineria.
Observacions
Jornada Laboral de 40 h setmanals de 7:30 a 15:30 h amb un dia de descans variable(l'horari pot variar).

L'empresa o el particular que ofereix el lloc de treball es compromet a tractar les dades de les persones demandants únicament per la finalitat de valorar els candidats. Assumeix la responsabilitat sobre el tractament de les dades. Informarà als candidats dels seus drets, i de com exercir-los. No comunicarà les dades a altres persones i no els conservarà més enllà del temps necessari en el cas de les persones amb les que no formalitzi un contracte.