Socorrista amb ROPEC

Codi oferta
28
Experiència
No cal experiència prèvia.
Idiomes
Català, Castellà
Data prevista inici
01-03-2023
Vehicle propi
No
Tipus de contracte
No disponible
Sou brut mensual
No disponible
Horari
Matí, Tarda
Municipi centre de treball
Santa Cristina d'Aro.
Requisits sol·licitats
Imprescindible estar donat d’alta al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC), titulació de socorrisme aquàtic, titulació DEA en vigor.
Descripció del lloc (Funcions)
Detectar les incidències que es produeixin aplicant els primers auxilis i mesures d'emergències apropiades. Desenvoluparan tasques de prevenció, vigilància, informació i seran els/les primers/as a actuar en cas de rescat, atenció sanitària o en qualsevol altra situació que sigui necessari. Detectar les incidències que es produeixin en el medi aquàtic aplicant les tècniques de salvament i primers auxilis apropiades per a cada cas. Complir normes i procediments d'aplicació al lloc. Mantenir l'ordre, neteja i normatives d'imatge de les instal·lacions.
Observacions

L'empresa o el particular que ofereix el lloc de treball es compromet a tractar les dades de les persones demandants únicament per la finalitat de valorar els candidats. Assumeix la responsabilitat sobre el tractament de les dades. Informarà als candidats dels seus drets, i de com exercir-los. No comunicarà les dades a altres persones i no els conservarà més enllà del temps necessari en el cas de les persones amb les que no formalitzi un contracte.