Electricista

Codi oferta
32
Experiència
Coneixements d'electricitat i fontaneria
Idiomes
Català, Castellà
Data prevista inici
16-03-2023
Vehicle propi
No
Tipus de contracte
Indefinit
Sou brut mensual
No disponible
Horari
Matí, Tarda
Municipi centre de treball
Santa Cristina d'Aro
Requisits sol·licitats
Coneixements d'electricitat i fontaneria
Descripció del lloc (Funcions)
Tota mena de treballs relacionats amb lampisteria: Instal·lacions elèctriques i cablejat. Tota mena de treballs relacionats amb la fontaneria: Instal·lacions amb multicapa i canonades de coure, reparacions de canonades, etc. Totes les feines es fan en l'àmbit local.
Observacions

L'empresa o el particular que ofereix el lloc de treball es compromet a tractar les dades de les persones demandants únicament per la finalitat de valorar els candidats. Assumeix la responsabilitat sobre el tractament de les dades. Informarà als candidats dels seus drets, i de com exercir-los. No comunicarà les dades a altres persones i no els conservarà més enllà del temps necessari en el cas de les persones amb les que no formalitzi un contracte.