Auxiliar de Geriatria

Codi oferta
33
Experiència
Imprescindible experiència mínima d’un any demostrable.
Idiomes
Català, Castellà
Data prevista inici
16-03-2023
Vehicle propi
No
Tipus de contracte
Indefinit
Sou brut mensual
No disponible
Horari
Matí
Municipi centre de treball
Sant Feliu de Guixols
Requisits sol·licitats
Major de divuit anys.
Descripció del lloc (Funcions)
Cura de persona gran de dilluns a divendres de 14 h a 15 h per dur a terme les tasques de preparar menjar, vigilar que mengi i recollir/rentar plats.
Observacions

L'empresa o el particular que ofereix el lloc de treball es compromet a tractar les dades de les persones demandants únicament per la finalitat de valorar els candidats. Assumeix la responsabilitat sobre el tractament de les dades. Informarà als candidats dels seus drets, i de com exercir-los. No comunicarà les dades a altres persones i no els conservarà més enllà del temps necessari en el cas de les persones amb les que no formalitzi un contracte.